Karel Příhoda: OBČANÉ, NEBUĎME OVCE!

02.02.2015 11:17

OBČANÉ, NEBUĎME OVCE, JINAK SE STANEME NOVODOBÝMI OTROKY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU, KTERÝ PŘIPRAVUJÍ BOHATÍ NOVODOBÍ OTROKÁŘI ZPOZA OCEÁNU PRO CELÝ SVĚT! Mají plán na snížení počtu obyvatel planety ze současných 7,5 miliard na pouhé půl miliardy a udělat z nich novodobé otroky pro současné 1% nejbohatších lidí světa, kteří už vlastní 50% celosvětového bohatství, zatímco zbývajících 99% vlastní na krátkou dobu druhou polovinu bohatství. Každé tři roky o 1% světového bohatství je chudší polovina lidstva připravena bohatým 1% lidí. To znamená, že dříve než za 150 let na planetě Zemi současné 1% nebohatší populace bude vlastnit 100% celosvětového bohatství, pokud se chudší část lidstva neprobere z letargie a odevzdanosti zlému osudu!!!
Karel Příhoda - Kulatý stůl 2015 pro spojení všech ČR a SR aktivistů, skupin a hnutí pod společnou platformou, strategií, která se upřesní u kulatého stolu.
Vážení přátelé, pojďme se inspirovat Řeckem a založme občanské hnutí
  JSI-LI-ZA. Připomíná to řeckou SYRYZU a zároveň to má logiku. Oslovíme občany naším předvolebním sloganem JSI-LI-ZA a zároveň obsahem společných přání a požadavků našich občanů. Například: JSI-LI ZA:
  1. celosvětový mír a ukončení všech nesmyslných válek,
  2. rovnost, svornost a bratrství všech národů světa,
  3. svobodu slova, vyznání a přesvědčení spolu s ekonomickou svobodou,
  4. opravdovou demokracii, spojenou s lidovým hlasováním (referendem),
  5. omezení moci nadnárodních korporací a nejbohatších lidí světa,
  6. co největší zaměstnanost a za práci důstojnou odměnu,
  7. důstojný život všech občanů bez rozdílu věku, pohlaví, víry a majetku,
  8. ukončení exekučního šílenství, dluhových pastí a podvodů na občany,
  9. likvidaci lichvy, korupce, přidělování trafik a výhod pro straníky,
  10. bezplatnou lékařskou péči a vzdělání a zajištěný minimální měsíční příjem pro všechny občany bez rozdílu ve výši 1000 eur ( po dobu dětství, studia, nemoci, nezaměstnanosti a důchodového věku) - dostatečné finanční prostředky zajistí tzv. Krizový a solidární fond ČR, do nějž budou povinně přispívat všechny české a zahraniční nadnárodní firmy a společnosti, ze zákona a podle podílu jejich příjmů a zisků z obratů na českém trhu.
  JSI-LI ZA volte občané hnutí JSI-LI-ZA!
  Název je mnou zvolen tak, aby jej mohli použít občané Čech, Moravy a Slezka, Slovenska a Podkarpatska.