Informace o nás

Tato informační stránka slouží k detailnímu popisu tohoto webového projektu. Naše společnost se zaměřuje na to, abychom společně šířili pozitivní myšlenky. Nabízíme všem lidem dobré vůle společné posuzování toho, čeho jsme dosáhli a toho, čeho je vhodné dosáhnout. Zaměříme se především na naše silné stránky. Naše historie začala dne 21.12. 2011 a novelizace započala 16.8.2014.

Považujete-li některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete  nám text , fotky nebo kontakty zaslat na e-mailovou adresu : cas.na.zmeny@centrum.cz

Historie projektu

Náš projekt byl založen 21.12.2011 a novelizace byla započata 16.8.2014. 

Co nás vedlo k nápadu jej realizovat?

Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících, které nás ovlivnily a poděkovat lidem, kteří se na našem projektu účastnili.

Vše začalo v době, kdy se v České republice zhoršovala mezi občany nálada.

My nabízíme místo blbé nálady pozitivní myšlení!

Naši uživatelé

Naši cíloví uživatelé  jsou občané, kteří mají zájem šířit pozitivní myšlenky. Tento projekt je pro nás všechny důležitý, protože rožšiřuje obzor poznání. Důležité je pro nás i pro Vás, aby Vy, jako návštěvníci těchto webových stránek, Jste se na stránky pravidelně vraceli.