Konference pro veřejnost MISTR JAN HUS A DUŠE ČESKÉHO NÁRODA se koná v sobotu 13. 6. od 10.00 hod. v Betlémské kapli.

28.05.2015 07:36

Konference pro veřejnost MISTR JAN HUS A DUŠE ČESKÉHO NÁRODA se koná v sobotu 13. 6. od 10.00 hod. v Betlémské kapli. Zdvořile prosíme každého, kdo vnímá důležitost tohoto projektu, na němž se  podílejí čeští historici, a může jej byť malou finanční částkou  podpořit, aby tak učinil na číslo konta zřízeného pro Nezávislá media:
č.ú.: 662282/5500
č.ú.pro platby ze zahraničí IBAN: CZ7355000000000000662282

Příspěvky určené na konferenci označte prosím heslem Jan Hus. Jsme v  nečekaně těžké situaci, protože české firmy a společnosti, které jsme  oslovili, nemají o podporu konference zájem. Čestnou výjimkou je Nadace  Jana Klimenta, díky níž můžeme alespoň zčásti uhradit celodenní pronájem Betlémské kaple a vydat sborník textů.

Program již je detailně připraven včetně varhanního doprovodu v úvodu a v závěru, sborník textů, který bude pro posluchače zdarma k  dispozici, jde do tisku. Zbytek nákladu věnujeme knihovnám a školám.  Panelisté samozřejmě vystoupí zdarma. Organizátoři také žádný honorář  nedostanou, naopak se podílejí i na přípravě pohoštění pro 300 až 400  lidí. Drahý profesionální catering jsme museli z finančních důvodů  odmítnout.

Téma "Mistr Jan Hus a duše českého národa" však nepotřebuje být  ozvláštněno šampaňským a nadívanými lanýži, postačí káva, voda a na  závěr víno a drobné občerstvení připravené našima vlastníma rukama.  Chceme totiž, aby po celodenní konferenci lidé ještě chvíli zůstali  spolu, aby zážitek dozněl.

Správce Betlémské kaple nám v podvečer otevře i vnitřní nádvoří,  abychom si mohli povídat pod širým nebem v místech, kde Jan Hus před  šesti staletími věřil, že národ náš přeslavný spojí v jedno.

Účastnické poplatky v symbolické výši 65 kč však nepokryjí zbytek nákladů na tak náročnou celodenní akci.

Proto se obracíme na vás, milí přátelé, a předem děkujeme každému,  kdo přispěje dle svých možností k důstojnému průběhu konference.

Videozáznam všech panelů bude posléze přístupný na internetu.

Za organizátory Lenka Procházková: info@lenka-prochazkova.eu