Dohoda TTIP posílí moc globálního kapitálu a může ohrozit demokratická práva občanů v EU. Politici to ignorují.

22.04.2015 09:59 Zdroj: https://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/dohoda-ttip-posili-moc-globalniho-kapitalu-a-muze-ohrozit-demokraticka-prava-obcanu-v-eu-politici-to-ignoruji.html