Američania sa nevzdávajú „raketového štítu“, Rusko chystá protiopatrenia

03.08.2015 18:15

Zdroj: https://www.zemavek.sk/articles/view/americania-sa-nevzdavaju-raketoveho-stitu-rusko-chysta-protiopatrenia